DZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY  (DRW)

Pion Prorektora ds. rozwoju i współpracy

DZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY (DRW)

Dział Rozwoju i Współpracy rozwija współpracę uczelni z otoczeniem społecznym
i gospodarczym, w tym z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i szkołami, wspomaga współpracę międzynarodową, pozyskuje środki i koordynuje wymianę akademicką w ramach Programu Erasmus+, wspiera rozwój kompetencji zawodowych i społecznych pracowników
i studentów, pozyskuje środki zewnętrzne w ramach programów prorozwojowych dedykowanych podmiotom szkolnictwa wyższego i nauki,

 

Dział Rozwoju i Współpracy koordynuje prace:

 1. Akademickiego Biura Karier (ABK)
 2. Biura ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+ (BWM);
 3. Biura ds. Projektów i Współpracy z Gospodarką (BPW); 
 4. Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU);

 

udziela studentom wsparcia m.in. w formie:

 • poradnictwa indywidualnego i grupowego prowadzonego przez doradców zawodowych z instytucji rynku pracy współpracujących z uczelnią,
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
 • pozyskiwania i udostępniania zgromadzonych ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
 • udzielania aktualnych informacji dotyczących podmiotów wspierających proces zakładania działalności gospodarczej i jej dofinansowania,
 • przeprowadzenia bezpłatnych testów zainteresowań zawodowych, testów osobowości, itp.

zapewnia studentom wsparcie oraz kompleksową obsługę w zakresie:

 • zaplanowania i realizacji wyjazdu na studia częściowe do uczelni zagranicznych
  w ramach programu Erasmus+,
 • zaplanowania i realizacji wyjazdu na praktyki w zagranicznych firmach i instytucjach w ramach programu Erasmus+

udziela studentom wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych w ramach pozyskanych środków zewnętrznych z programów prorozwojowych dedykowanych podmiotom szkolnictwa wyższego i nauki.

prowadzi obsługę administracyjną oraz działania informacyjne realizowanych przez Uczelnię usług edukacyjnych w formie studiów podyplomowych oraz kursów adresowanych do różnych grup odbiorców, w tym absolwentów Uczelni.

Prorektor ds. rozwoju i współpracy  

dr Sławomir Solecki

e-mail: drw@pansp.pl

Sekretariat Prorektora tel. 16 73 55 212,

Budynek Kolegium Technicznego, pokój nr 3.46 (2 piętro)

 Pion Prorektora ds. rozwoju i współpracy

DZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY  (DRW)

 

KIEROWNIK  DRW

mgr Małgorzata Wałczyńska - Gancarz

tel. 16 73 55 212,

kom. 572 286 170

e-mail: drw@pansp.pl

Budynek Kolegium Technicznego, pokój nr 3.46 (2 piętro)

 

Akademickie Biuro Karier (ABK)

Agata Lalik

tel. 16 73 55 207; 

kom.: 537 355 400

e-mail: biurokarier@pansp.pl

Budynek Kolegium Technicznego, pokój nr 3.41 (2 piętro)

 

Biura ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+ (BWM)

Aleksandra Oczko - Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

tel. 16 73 55 113,

kom.: 510 084 089

e-mail: erasmus@pansp.pl

Budynek Kolegium Technicznego, pokój nr 3.44 (2 piętro)

 

Biura ds. Projektów i Współpracy z Gospodarką (BPW)

mgr Dorota Soroka

tel. 16 73 55 204;

kom.: 575 927 000

e-mail: drw@pansp.pl

Budynek Kolegium Technicznego, pokój nr 3.42 (2 piętro)

 

Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU)

mgr Dorota Soroka

tel. 16 73 55 204,

kom.: 575 927 000

e-mail: csp@pansp.pl

Budynek Kolegium Technicznego, pokój nr 3.42 (2 piętro)

Przewiń na górę