Kultura i edukacja

Projekt Global Partners in Education

Zakończył się projekt pilotażowy Global Partners in Education (GPE)

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu i East Carolina University w Greenville w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych zakończyły projekt pilotażowy Global Partners in Education (GPE). W ramach projektu studenci z obu uczelni współpracowali ze sobą w celu opracowania tematów, które promują jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ.

 

W projekcie udział wzięli studenci pracujący w parach polsko-amerykańskich. Wybierali jeden z tematów i wspólnie opracowywali temat, który miał na celu zwiększenie świadomości na temat jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Projekty dotyczyły takich tematów jak:

Uczestnicy projektu podkreślali, że była to dla nich cenna i inspirująca lekcja współpracy międzynarodowej. Dzięki pracy w parze ze studentami East Carolina University w Greenville mieli okazję do poznania nowej kultury i unwesytetu, a także do rozwinięcia kompetencji miękkich takich jak asertywność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, samodyscyplina, i dobra organizacja pracy.

Projekt pilotażowy GPE był sukcesem i utorował drogę do dalszych wymian międzynarodowych pomiędzy studentami PANS w Przemyślu a innych uczelni, które są członkami Global Partners in Education (GPE), organizacji zrzeszającej uczelnie wyższe z całego świata.

Kolejna edycja programu Global Partners in Education rusza już w semestrze letnim 2023 / 2024 w ramach zajęć ogólnouczelnianych.

Zachęcamy studentów do zapisów i korzystania z tej formy wymiany międzynarodowej z uczelniami z całego świata.

Przewiń na górę