Organizacje studenckie

Regulamin przyjęty zarządzeniem nr PANS-BRE-021/8/23 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2023 r. określa szczegółowe zasady funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, w tym zasady i tryb nadzoru nad ich działalnością oraz wytyczne dot. przeznaczania środków na realizacje ich aktywności. Wykaz dokumentów – wzory do pobrania.

Studenckie Koło Naukowe Faza (w skrócie SKNF) jest kołem zrzeszającym studentów  kierunku Mechatronika w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu. Jesteśmy również otwarci na studentów innych kierunków technicznych. Decyzją Rektora PANS w Przemyślu z dnia 29 marca 2023 roku, Studenckie Koło Naukowe Faza zostało wpisane do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich PANS w Przemyślu.

Zrzeszamy studentów, którzy poszukują wyzwań oraz innowacji z zakresu praktycznie wszystkich dziedzin techniki.

Nasze cele i zadania to:

 • propagowanie wiedzy z zakresu mechatroniki
 • rozwijanie zainteresowań technicznych z zakresu mechatroniki
 • propagowanie kultury technicznej
 • rozwijanie twórczości technicznej


Są one realizowane poprzez:

 • organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów poświęconych problematyce z zakresu mechatroniki;
 • organizowanie warsztatów poświęconych mechatronice;
 • pogłębianie wiedzy praktycznej z mechatroniki,
 • organizowanie wycieczek, obozów i wypraw o charakterze naukowym;
 • współpracę z tematycznie zbliżonymi kołami naukowymi innych uczelni;
 • realizację projektów mechatronicznych we współpracy z firmami;
 • objęcie patronatem uczniów szkół średnich.

SKNF współpracuje również z Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP) – Oddział Przemyski. Członkowie mogą uczestniczyć w wyjazdach naukowych (konferencje, konkursy) z ramienia koła, co pozwoli im uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów wyjazdu. Mają także możliwości działań mających na celu podniesienie nie tylko atrakcyjności kierunku, ale również zmierzenie się z wyzwaniem, jakie niesie ze sobą praktyczne zastosowanie umiejętności związanych z przyszłą pracą zawodową. Studenci korzystają z pracowni, w której znajduje się większość potrzebnego zaplecza technicznego (narzędzia warsztatowe, lutownica, zasilacze laboratoryjne, multimetry, generatory sygnałów, przewody, mikrokontrolery, rezystory, kondensatory, itp.)

Zdjęcia, relacje oraz aktualne informacje dotyczące działalności SKNF można znaleźć na Facebooku  pod adresem:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064143901210

Kontakt:

Kolegium Techniczne PANS

ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 1E s. 2.17b

Przewodniczący: Patryk Bober

Wiceprzewodniczący: Daniel Dutkowski

Opiekun: dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PANS

Studenckie Koło Naukowe Logistyków „Paczka” powołane zostało w lutym 2018 roku w Wydziale Nauk Technicznych PWSW, a obecnie działa w Wydziale Nauk Technicznych i Sztuk Projektowych, Instytutu Nauk Technicznych PANS w Przemyślu. W swoich szeregach zrzesza studentów Wydziału Inżynierii Transportu i Logistyki współpracując ze studentami innych kierunków uczelnianych, a także poprzez kontakty z Kołami zbliżonymi tematycznie.

Celem koła jest intensywniejszy rozwój naukowy i organizacyjny studentów, propagowanie wiedzy przez rozbudzanie zainteresowań z zakresu kierunku studiów i innych pokrewnych technicznie. Zadania realizuje się na organizowanych spotkaniach dyskusyjnych i informacyjnych, seminariach poświęconych problematyce logistycznej i ogólnotechnicznej.

Członkowie Koła mają możliwość pogłębiania wiedzy i weryfikacji swoich doświadczeń uczestnicząc w seminariach i biorąc udział w wycieczkach do różnych firm.

Dodatkowym atutem naszego Koła jest integracja środowiska studenckiego, poznawanie innych poglądów, dyskusje i rozwiązywanie niewyjaśnionych gdzie indziej kwestii. Studenci z inicjatywą i chcący rozwijać swoje zainteresowania mają w szeregach Studenckiego Koła Naukowego Logistyków „Paczka” szerokie pole do popisu.

Zapraszamy do naszego Koła!

Kontakt:

Kolegium Techniczne

ul. Żołnierzy 1 AWP, 1E

Przewodniczący: Damian Jasiejko

Opiekun: mgr inż. Agata Pudlak

Studenckie Koło Naukowe Informatyczne Niedźwiadki (iBears) jest kołem zrzeszającym studentów  kierunku Informatyka w Biznesie w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu. Decyzją Rektora PANS w Przemyślu z dnia 25 kwietnia 2023 roku, Studenckie Koło Naukowe Informatyczne Niedźwiadki zostało wpisane do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich PANS w Przemyślu.

Nasze cele i zadania to:

 • propagowanie wiedzy z zakresu informatyki i programowania,
 • rozbudzanie zainteresowań z zakresu nauk informatycznych w szczególności podstaw teoretycznych informatyki, programowania,
 • rozwijanie zainteresowań związanych z rozgrywkami e-sportowymi.
 • prowadzenie projektów w ramach obszaru zainteresowań Koła,
 • przygotowanie studentów do przyszłej pracy badawczej i zawodowej.


Są one realizowane poprzez:

 • organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów poświęconych problematyce
  z zakresu szeroko rozumianej informatyki,
 • organizację turniejów e – sportowych na uczelni jak i poza nią,
 • organizowanie warsztatów,
 • uczestnictwo w różnych wydarzeniach związanych z tematyką działania Koła,
 • pogłębianie wiedzy praktycznej,
 • organizowanie wycieczek, obozów i wypraw o charakterze naukowym,
 • współpraca z tematycznie zbliżonymi kołami innych uczelni,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.


Zapraszamy studentów z innych kierunków technicznych do wstępowania do naszego koła, każdy znajdzie u nas coś dla siebie.

Kontakt:

Kolegium Techniczne PANS

ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 1E

Przewodniczący: Kacper Chomyszyn

Opiekun: dr inż. Piotr Grochowalski

Studenckie Koło Naukowe Dziedzictwa Kulturowego Polski Południowo Wschodniej działa od marca 2012 roku w Instytucie Sztuk Projektowych PWSW, a obecnie w PANS. Pomimo, że zrzesza jedynie studentów Architektury Wnętrz i Projektowania Graficznego, jest otwarte dla chętnych z innych kierunków.


Celem naszym jest pogłębianie i propagowanie wiedzy o kulturowym dziedzictwie naszego regionu i dawnych polskich Kresów południowych, ale nie chcemy, aby było to czynione ex katedra. Skupiamy się raczej na działaniu praktycznym integrującym studentów i wykładowców. Do tej pory zorganizowaliśmy kilka wystaw i szereg wycieczek terenowych po Przemyślu oraz wyjazdów zabytkoznawczych w nieco dalsze rejony. Przywieźliśmy z nich mnóstwo wrażeń i fotografii. Niestety, na naszej działalności cieniem położyła się pandemia, kiedy to musieliśmy przerwać naszą aktywność.


Obecnie chcemy wznowić działalność w pełnym, dawniejszym zakresie i dlatego wszystkich chętnych zapraszamy do działania od nowego roku akademickiego 2023/2024, na który planowany jest m.in. trzydniowy wyjazd studyjny w polskie i słowackie Karpaty pod roboczym tytułem Dziedzictwo Kulturowe Karpat.

Poniżej są niektóre zdjęcia z naszych dotychczasowych wypraw.

Kontakt:

Kolegium Techniczne PANS, ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, 2 piętro, sala audiowizualna

Przewodniczący: Natalia Lechowicz

Wiceprzewodniczący: Sebastian Kujawa

Opiekun: dr Marta Trojanowska

 

Przewiń na górę