Szkolenia

Studenci rozpoczynający naukę w PANS w Przemyślu zobowiązani są do:

    • przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze 4 godzin (wykład), co potwierdza się wpisem w indeksie;
    • uczestniczenia w szkoleniach z przysposobienia bibliotecznego, w wymiarze 5 godzin (wykład), co potwierdza się wpisem w indeksie (logowanie odbywa się na platformie Microsoft 365, przy logowaniu należy podać: adres e-mail i hasło takie jak do konta Microsoft (Microsoft Teams).
Przewiń na górę