Zajęcia wybieralne/specjalności

I stopień

 • Wychowanie fizyczne,
 • Język obcy,
 • Technologie przyszłości,
 • Podstawy przedsiębiorczości,
 • Ochrona własności intelektualnej

 

Przedmioty wybieralne

I. Humanistyczne:

 • Komunikacja interpersonalna,
 • Wiedza o Polsce (dla cudzoziemców),
 • Wpływ współczesnych tendencji kulturowych na polszczyznę.

 

II. Społeczne

 • Antropologia społeczna,
 • Global understanding.

 

II stopień

 • Język obcy

Architektura wnętrz 

  • Projektowanie architektury wnętrz

 

Bezpieczeństwo i produkcja żywności

  • Technologia żywności

 

Bezpieczeństwo transgraniczne 

  • Ochrona granic RP
  • Ochrona porządku publicznego

 

Filologia angielska

  • Business English
  • Tłumaczenie praktyczne
  • Tłumaczenie
  • Media i komunikacja

 

Historia

  • Turystyka międzynarodowa

 

Inteligentne technologie II st.

  • Inteligentne technologie w informatyce i mechatronice
  • Inteligentne technologie w transporcie i logistyce

 

Informatyka w biznesie

  • Programowanie gier i aplikacji

 

Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów 

  • Inżynieria produkcji kosmetyków

 

Inżynieria transportu i logistyki

  • Zarządzanie transportem

 

Mechatronika 

  • Mechatronika samochodowa

 

Projektowanie graficzne I st.

  • Edytorstwo
  • Projektowanie 3D

 

Projektowanie graficzne II st.

  • Pracownia filmu animowanego
  • Pracownia edytorstwa
  • Pracownia animacji 3D, projektowania gier

 

Stosunki międzynarodowe

  • Nowoczesny biznes w Europie

 

 

Wykaz specjalności na poszczególnych kierunkach

Przewiń na górę