Opiekunowie

I rok – mgr Łukasz Dudzik

III rok – mgr inż. Marta Bochenek-Bartnicka 

IV rok – dr Marta Trojanowska 

I rok – dr Magdalena Marchel 

II rok – prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak  

III rok – mgr inż. Danuta Olejarka 

IV rok – prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

I rok - dr Agnieszka Pieniążek, prof. PANS

II rok – dr Paweł Ścigaj

I rok – mgr Sebastian Dobrowolski 

II rok – dr Beata Gocko 

III rok – dr Andrzej Kawecki 

 

III rok – dr Edyta Rachfał

II rok – mgr Bartłomiej Marczyk 

II rok – dr Elżbieta Dybek, prof. PANS 

I rok – mgr inż. Wojciech Psik 

II rok – dr inż. Piotr Grochowalski 

IV rok – dr inż. Wojciech Kozioł 

I rok – dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz 

II rok – dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PANS

I rok – mgr inż. Agata Pudlak

II rok – dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS 

III rok – prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń 

IV rok – mgr inż. Grzegorz Spodar 

IV rok – prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski  

IV rok – prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz 

I rok – mgr inż. Bartosz Nycz

III rok – mgr Lesław Kołcz 

IV rok – dr inż. Adam Woś

I rok – mgr Elżbieta Mandzyn

II rok – mgr Agnieszka Chlebuś

III rok – mgr Małgorzata Kulas

I rok – dr Irena Puszkarz

II rok – dr Marta Jurkiewicz 

I rok – dr inż. Piotr Kisiel

II rok – mgr Damian Borowiak 

III rok – dr Elżbieta Cieszyńska  

I rok – prof. Henryk Ożóg

I rok - dr Tomasz Olejarz

II rok – dr inż. Janusz Hamryszczak

III rok – dr Roman Zdybel 

Przewiń na górę